کلینیک دکتر رزازیان

 کلینیک تخصصی طیور دکتر رزازیان در سال 1375 ، با اتکا بر تجربه 25 ساله دکتر مهدی رزازیان در زمینه های گوناگون تشخیص ، درمان و پرورش اصولی ماکیان توسط ایشان تاسیس گردید . هدف اصلی تاسیس مجموعه تمرکز دامپزشکان و مشاوران  برای افزایش توان خدمت رسانی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان صنعت طیور بوده است.
در طول سالهای فعالیت این کلینیک، همواره سعی بر آن بوده است تا به تمامی نیازهای مدیریتی ، بهداشتی و تغذیه ای فارم های تحت نظر با توجه به شرایط منطقه ای و نوع پرورش پاسخ گفته شود. هدف دیگر دکتر رزازیان از برپایی این مجموعه، آموزش عملی دامپزشکان جوان و رزیدنت های دوره تخصصی بیماریهای طیور و آشنایی آنها با آنچه در واقعیت صنعت در جریان است، قلمداد می شد که نتیجه آن تربیت شمار بسیاری دامپزشکان متخصص و متعهد بوده که هم اکنون در تمامی زمینه های صنعت فعالیت دارند.  

 

بخشی از فعالیت های کلینیک

  • + مشاوره جهت بهینه سازی، ضدعفونی و آماده سازی سالن ها برای شروع دوره جدید پرورش

  • + برنامه ریزی برای انجام واکسیناسیون متناسب با شرایط محیطی - منطقه ای

  • + مشاوره تغذیه ای شامل جیره های دوره ای و کنترل عملکرد وزن – خوراک گله در طول دوره پرورش